Autor: admin

Analiza potencjału turystycznego gminy Grunwald

Analiza potencjału turystycznego gminy Grunwald Wprowadzenie Rozdział I Potencjał turystyczny a atrakcyjność turystyczna 1. 1. Potencjał turystyczny. Definicje i terminy 1. 2. Atrakcyjność turystyczna 1. 3. Poziom ruchu turystycznego i jego znaczenie w ocenie potencjału gminy Rozdział II Charakterystyka gminy Grunwald 2. 1. Wiadomości ogólne 2. 2. Stan infrastruktury w gminie 2. 3. Perspektywy rozwoju i cele strategiczne 2. 4. Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Rozdział III Analiza potencjału turystycznego gminy 3. 1. Lokalizacja jako warunek atrakcyjności turystycznej 3. 2. Znaczenie polityki lokalnej ...

Czytaj

Do czego jest nam potrzebny meldunek w miejscu zamieszkania – kilka porad

Często na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak przydatny może okazać się meldunek w miejscu zamieszkania. Do czego więc jest nam potrzebny meldunek w miejscu zamieszkania? Oto kilka porad: 1). Pomaga w uzyskaniu różnych ulg na terenie gminy - należy wiedzieć, że bowiem tam gdzie jesteśmy zameldowani, możemy korzystać na przykład z ulg dla seniorów (Karty Seniora), ulgowych biletów komunikacji miejskiej. 2). Poświadcza, że spełniamy obowiązek ustawowy - bowiem należy pamiętać, ...

Czytaj

Do gminy po odszkodowanie za uszkodzone auto.

Stan polskich dróg pozostawia wiele do życzenia, wiemy o tym wszyscy. Zdarza się czasem, że na dziurawym asfalcie uszkodzone zostaje nasze auto. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji mamy swoje prawa. Przede wszystkim należy zebrać jak najwięcej dowodów. Mogą to być zdjęcia dziurawej drogi, zrobione natychmiast po zdarzeniu, zeznania świadków, notatkę policji, jeśli wezwiemy ją na miejsce a także rachunek czy faktura za naprawę pojazdu. Z zebranymi dowodami należy udać ...

Czytaj

Kiedy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost ilości wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska w porównaniu z betonowymi zbiornikami bezodpływowymi, które zwykle są nieszczelne i powodują zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Czy jednak w każdym przypadku taka inwestycja będzie możliwa? Myśląc o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli działka znajduje się na terenie, który posiada cenne walory przyrodnicze lub jest ...

Czytaj

Podatki i opłaty lokalne – Opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa i uzdrowiskowa

Duża część wpływów do państwa pochodzi z podatków i opłat lokalnych. Podatki od dawien dawna były płacone przez mieszkańców i nie budziło to żadnych kontrowersji. Zostały wprowadzone różne opłaty lokalne między innymi opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa, uzdrowiskowa czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Nie każdemu jednak podoba się forma, w jakiej państwo próbuje pozyskać pieniądze. Można rzec, że opłaty lokalne są coraz bardziej dziwniejsze oraz szczegółowe. Opłaty ...

Czytaj

Nadzór nad zwykłą działalnością jednostek samorządu terytorialnego a nadzór nad aktami prawa miejscowego

Ważną, a można rzec nawet, że najważniejszą rzeczą w każdego rodzaju działalności jest kontrolowanie wykonywania danych czynności i nadzór nad nimi. Jest to czynność bardzo ważna z racji tego, że osoba zarządzająca w danej firmie musi wiedzieć czy dane cele, które były założone do osiągnięcia zostały wykonane przez pracowników, w jakim stopniu i czy zgodnie z przyjętymi zasadami. Działalność jednostki samorządu terytorialnego jest widoczna w każdym niemal mieście. Podstawową jednostką jest ...

Czytaj

Powstanie samorządu gromadzkiego w Królestwie Polskim

Łącznie z reformą uwłaszczeniową w Królestwie Polskim wdrożona została również reforma samorządu gminnego. Car nadając chłopom prawo do udziału w samorządzie odniósł się w ten sposób do reform przeprowadzonych w Cesarstwie, co miało świadczyć o ciągłości polityki. Celem reformy była również naprawa oraz ujednolicenie administracji wiejskiej, co było konieczne dla rozwoju państwa w warunkach rodzącego się kapitalizmu. W przeciwieństwie do reform wdrożonych w Rosji, w Królestwie nie wprowadzono jednak samorządu ...

Czytaj

Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy Niedźwiedź w województwie małopolskim

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego sprawuję w miastach znaczącą rolę. To ona sprawuje kontrolę nad sprawnym funkcjonowaniem całego miasta. Gdy dana jednostka dobrze prosperuje to i mieszkańcom żyje się znacznie lepiej. Ich poziom bezpieczeństwa jak i ogólnego życia społecznego znacznie wzrasta. Zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym gminy powinny skupiać uwagę na dobro ich mieszkańców. Gmina Niedźwiedź położona jest w województwie małopolskim w powiecie limanowskim. Jest ona gminą typowo wiejską. ...

Czytaj

Opinie gmin na temat kasyn naziemnych

Zamierzamy otworzyć własne kasyno naziemne. Mamy do dyspozycji odpowiedni budżet, wybraliśmy idealną lokalizację, a w dłoniach trzymamy skrzętnie dopracowany projekt. Jesteśmy już w pełni gotowi na stworzenie hazardowego przybytku. Tylko, czy wzięliśmy pod uwagę opinię gminy, w której chcemy założyć kasyno? Rzut okiem na polski hazard Może zacznijmy od tego, że prowadzenie kasyna w Polsce wymaga uzyskania koncesji i akceptacji projektu przez Ministerstwo Finansów. O koncesję ubiegać się mogą wyłącznie spółki ...

Czytaj