Nadzór nad zwykłą działalnością jednostek samorządu terytorialnego a nadzór nad aktami prawa miejscowego

Ważną, a można rzec nawet, że najważniejszą rzeczą w każdego rodzaju działalności jest kontrolowanie wykonywania danych czynności i nadzór nad nimi. Jest to czynność bardzo ważna z racji tego, że ...

Read More

Powstanie samorządu gromadzkiego w Królestwie Polskim

Łącznie z reformą uwłaszczeniową w Królestwie Polskim wdrożona została również reforma samorządu gminnego. Car nadając chłopom prawo do udziału w samorządzie odniósł się w ten sposób do reform przeprowadzonych w ...

Read More

Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy Niedźwiedź w województwie małopolskim

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego sprawuję w miastach znaczącą rolę. To ona sprawuje kontrolę nad sprawnym funkcjonowaniem całego miasta. Gdy dana jednostka dobrze prosperuje to i mieszkańcom żyje się znacznie ...

Read More