Porady prawne

Do czego jest nam potrzebny meldunek w miejscu zamieszkania – kilka porad

Często na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak przydatny może okazać się meldunek w miejscu zamieszkania. Do czego więc jest nam potrzebny meldunek w miejscu zamieszkania? Oto kilka porad: 1). Pomaga w uzyskaniu różnych ulg na terenie gminy - należy wiedzieć, że bowiem tam gdzie jesteśmy zameldowani, możemy korzystać na przykład z ulg dla seniorów (Karty Seniora), ulgowych biletów komunikacji miejskiej. 2). Poświadcza, że spełniamy obowiązek ustawowy - bowiem należy pamiętać, ...

Czytaj

Kiedy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost ilości wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska w porównaniu z betonowymi zbiornikami bezodpływowymi, które zwykle są nieszczelne i powodują zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Czy jednak w każdym przypadku taka inwestycja będzie możliwa? Myśląc o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli działka znajduje się na terenie, który posiada cenne walory przyrodnicze lub jest ...

Czytaj

Podatki i opłaty lokalne – Opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa i uzdrowiskowa

Duża część wpływów do państwa pochodzi z podatków i opłat lokalnych. Podatki od dawien dawna były płacone przez mieszkańców i nie budziło to żadnych kontrowersji. Zostały wprowadzone różne opłaty lokalne między innymi opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa, uzdrowiskowa czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Nie każdemu jednak podoba się forma, w jakiej państwo próbuje pozyskać pieniądze. Można rzec, że opłaty lokalne są coraz bardziej dziwniejsze oraz szczegółowe. Opłaty ...

Czytaj

Nadzór nad zwykłą działalnością jednostek samorządu terytorialnego a nadzór nad aktami prawa miejscowego

Ważną, a można rzec nawet, że najważniejszą rzeczą w każdego rodzaju działalności jest kontrolowanie wykonywania danych czynności i nadzór nad nimi. Jest to czynność bardzo ważna z racji tego, że osoba zarządzająca w danej firmie musi wiedzieć czy dane cele, które były założone do osiągnięcia zostały wykonane przez pracowników, w jakim stopniu i czy zgodnie z przyjętymi zasadami. Działalność jednostki samorządu terytorialnego jest widoczna w każdym niemal mieście. Podstawową jednostką jest ...

Czytaj