Analiza potencjału turystycznego gminy Grunwald

Analiza potencjału turystycznego gminy Grunwald
Wprowadzenie
Rozdział I Potencjał turystyczny a atrakcyjność turystyczna
1. 1. Potencjał turystyczny. Definicje i terminy
1. 2. Atrakcyjność turystyczna
1. 3. Poziom ruchu turystycznego i jego znaczenie w ocenie potencjału gminy
Rozdział II Charakterystyka gminy Grunwald
2. 1. Wiadomości ogólne
2. 2. Stan infrastruktury w gminie
2. 3. Perspektywy rozwoju i cele strategiczne
2. 4. Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne
Rozdział III Analiza potencjału turystycznego gminy
3. 1. Lokalizacja jako warunek atrakcyjności turystycznej
3. 2. Znaczenie polityki lokalnej i regionalnej
3. 3. Inwestycje gminy zrealizowane w latach 2009-16 w sektorze turystyki
3. 4. Ocena potencjału turystycznego gminy
Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis Tabel i wykresów
Przedmiotem oceny jest gmina Grunwald położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie ostródzkim. Analiza potencjału turystycznego gminy wykazała, że wzmocnienie rozwoju zarządzania środkami finansowymi z zewnątrz mogłoby poprawić nie tylko poziom ruchu turystycznego w gminie. Odpowiednie wykorzystanie funduszy europejskich (wykazane w podsumowaniu i wnioskach) i umiejętne wykorzystanie dostępnych programów dają możliwość poprawy warunków życia mieszkańców gminy, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia salda migracji. Niska jakość infrastruktury komunikacyjnej może być bowiem uznana przez potencjalnego turystę za wystarczającą barierę wykorzystania potencjału turystycznego regionu.

Nadzór nad zwykłą działalnością jednostek samorządu terytorialnego a nadzór nad aktami prawa miejscowego

Poprzedni post Do czego jest nam potrzebny meldunek w miejscu zamieszkania – kilka porad
Następny post Jak działa biuro rzeczy znalezionych?

Jeden komentarz w temacie “Analiza potencjału turystycznego gminy Grunwald

Dodaj komentarz