Powstanie samorządu gromadzkiego w Królestwie Polskim

Łącznie z reformą uwłaszczeniową w Królestwie Polskim wdrożona została również reforma samorządu gminnego. Car nadając chłopom prawo do udziału w samorządzie odniósł się w ten sposób do reform przeprowadzonych w ...

Read More

Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy Niedźwiedź w województwie małopolskim

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego sprawuję w miastach znaczącą rolę. To ona sprawuje kontrolę nad sprawnym funkcjonowaniem całego miasta. Gdy dana jednostka dobrze prosperuje to i mieszkańcom żyje się znacznie ...

Read More

Opinie gmin na temat kasyn naziemnych

Zamierzamy otworzyć własne kasyno naziemne. Mamy do dyspozycji odpowiedni budżet, wybraliśmy idealną lokalizację, a w dłoniach trzymamy skrzętnie dopracowany projekt. Jesteśmy już w pełni gotowi na stworzenie hazardowego przybytku. Tylko, ...

Read More