Wrzesień 1, 2016

ubijac

rzecz. ‘duży tłuczek do ubijania kapusty’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

uciårać

czas. ‘bardzo pobrudzić, pomazać’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

uciårać sie

czas. ‘bardzo się ubrudzić, pomazać’

 

Ilość komentarzy: 0

Grudzień 7, 2016

utåplać sie

czas. ‘ubrudzić sobie nogi, spodnie chodząc po błocie, rosie’

Ilość komentarzy: 0

Październik 3, 2017

łuroda

rzecz. 1. ‘urodzaj w polu’ 2. żart. ‘urodziwy człowiek’

Ilość komentarzy: 0

Grudzień 11, 2017

łurodny

przym. ‘piękny, urodziwy’

Jå tyz swoje Marysie obmywała wodo, zeby byłå łurodnå.

Ilość komentarzy: 0

Kategorie

 • A (3)
 • B (20)
 • C (9)
 • D (7)
 • E (0)
 • F (4)
 • G (4)
 • H (4)
 • I (0)
 • J (6)
 • K (17)
 • L (8)
 • M (8)
 • N (4)
 • O (7)
 • P (22)
 • R (2)
 • S (25)
 • Ś (12)
 • T (10)
 • U (6)
 • W (8)
 • Y (0)
 • Z (11)
 • Ł (5)

å – tzw. a pochylone należy czytać jako dźwięk pośredni między a a o

ů – tzw. o pochylone czyli dźwięk pośredni między o a u

ł – wiąże się z tzw. labializacją; poprzedza głoski o lub u dźwiękiem zbliżonym do ł; np. łopój czytane jako łopój

ł – pogrubione ł czyli tzw. przedniojęzykowo-zębowe (sceniczne) ł, obecne w wymowie niektórych osób starszych