Wrzesień 1, 2016

stragårz

rzecz. ‘belka w domu drewnianym podtrzymująca deski powały

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

styl / sztyl

rzecz. ‘stylisko, np. łopaty, grabi, kilofa itp.’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

scodråcek

rzecz. ‘rodzaj podpłomyka pieczonego dla dzieci z resztek ciasta wyskrobanego z dziyzy

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

siciåk

rzecz. ‘gatunek grzyba,

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

skotåk

rzecz. 1. ‘pasterz bydła’ 2. ‘chłopiec najmowany do pasienia krów’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

skrabać

czas. ‘drapać, skrobać’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

skråwek

rzecz. ‘to samo co piytka

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

skwarcek

rzecz. ‘mały skwarek’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

słomiånka

rzecz. ‘foremka, miska używana do formowania i dojrzewania bochenków ciasta’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

sosiek

rzecz. ‘część stodoły przylegająca do bojiska, w której składa się snopki’

Ilość komentarzy: 0

Kategorie

 • A (3)
 • B (20)
 • C (9)
 • D (7)
 • E (0)
 • F (4)
 • G (4)
 • H (4)
 • I (0)
 • J (6)
 • K (17)
 • L (8)
 • M (8)
 • N (4)
 • O (7)
 • P (22)
 • R (2)
 • S (25)
 • Ś (12)
 • T (10)
 • U (6)
 • W (8)
 • Y (0)
 • Z (11)
 • Ł (5)

å – tzw. a pochylone należy czytać jako dźwięk pośredni między a a o

ů – tzw. o pochylone czyli dźwięk pośredni między o a u

ł – wiąże się z tzw. labializacją; poprzedza głoski o lub u dźwiękiem zbliżonym do ł; np. łopój czytane jako łopój

ł – pogrubione ł czyli tzw. przedniojęzykowo-zębowe (sceniczne) ł, obecne w wymowie niektórych osób starszych