Wrzesień 1, 2016

ściårać

czas. ‘bardzo pobrudzić, pomazać’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

ściårać sie

czas. ‘bardzo się ubrudzić’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

ściyrniå

rzecz. ‘ściernisko’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

śliwa

rzecz. ‘guz’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

ślufanek

rzecz. ‘rozkładane łóżko z oparciem, za dnia używane do siedzenia’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

ślubanek

rzecz. ‘to samo co ślufanek’ /Strzelce Wielkie/

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

śpårać

czas. ‘oszczędzać’

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

śpårobliwy

przym. ‘z pozytywnym nacechowaniem: oszczędny’
Idze za niego, on taki śpårobliwy.

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

śratać

czas. ‘witać się z kimś ściskając się, obejmując się’
Nasza Zośka to była taka stydnå, nigdy sie nie chciała śratać.

Ilość komentarzy: 0

Wrzesień 1, 2016

śtyl

rzecz. ‘to samo co styl’

Ilość komentarzy: 0

Kategorie

 • A (3)
 • B (20)
 • C (9)
 • D (7)
 • E (0)
 • F (4)
 • G (4)
 • H (4)
 • I (0)
 • J (6)
 • K (17)
 • L (8)
 • M (8)
 • N (4)
 • O (7)
 • P (22)
 • R (2)
 • S (25)
 • Ś (12)
 • T (10)
 • U (6)
 • W (8)
 • Y (0)
 • Z (11)
 • Ł (5)

å – tzw. a pochylone należy czytać jako dźwięk pośredni między a a o

ů – tzw. o pochylone czyli dźwięk pośredni między o a u

ł – wiąże się z tzw. labializacją; poprzedza głoski o lub u dźwiękiem zbliżonym do ł; np. łopój czytane jako łopój

ł – pogrubione ł czyli tzw. przedniojęzykowo-zębowe (sceniczne) ł, obecne w wymowie niektórych osób starszych