Grudzień 13, 2017

hajwok/hawok


zaim.
‘tu, tutaj’

Ilość komentarzy: 0

Grudzień 29, 2017

hajnok


zaim.
‘tam, tam dalej’

Ilość komentarzy: 0

Styczeń 4, 2018

hajto/hajtoto


zaim.
‘tamto’

Ilość komentarzy: 0

Styczeń 18, 2018

hornosać się


czas.
‘wiercić się, kręcić się’

Ilość komentarzy: 0

Kategorie

 • A (3)
 • B (20)
 • C (9)
 • D (7)
 • E (0)
 • F (4)
 • G (4)
 • H (4)
 • I (0)
 • J (6)
 • K (17)
 • L (8)
 • M (8)
 • N (4)
 • O (7)
 • P (22)
 • R (2)
 • S (25)
 • Ś (12)
 • T (10)
 • U (6)
 • W (8)
 • Y (0)
 • Z (11)
 • Ł (5)

å – tzw. a pochylone należy czytać jako dźwięk pośredni między a a o

ů – tzw. o pochylone czyli dźwięk pośredni między o a u

ł – wiąże się z tzw. labializacją; poprzedza głoski o lub u dźwiękiem zbliżonym do ł; np. łopój czytane jako łopój

ł – pogrubione ł czyli tzw. przedniojęzykowo-zębowe (sceniczne) ł, obecne w wymowie niektórych osób starszych