Wykład dra hab. Macieja Raka – Co trąci myszką?

Listopad 3, 2016


10 czerwca 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Szczurowej wysłuchali wykładu pt. Co trąci myszką? O frazeologii języka polskiego, wygłoszonego przez dra hab. Macieja Raka – pracownika Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ i specjalisty w dziedzinie frazeologii gwarowej. O jego szerokiej wiedzy związanej z tą tematyką świadczą liczne publikacje naukowe, np. Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym) oraz Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich.
[B.Ż.]

Wszystkie języki nasze są – warsztaty w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczurowej

Listopad 3, 2016


Ostatnie warsztaty w roku szkolnym 2015/2016 odbyły się 17 czerwca. Poprowadziła je Martyna Szczepaniak, studentka ostatniego roku polonistyki. Gimnazjaliści nie tylko dowiedzieli się, ile jest wszystkich języków, ale sami próbowali zrozumieć jak „działają” niektóre z nich np. estoński, chiński i arabski. Uczniowie szkoły podstawowej poznali teorię uniwersaliów językowych – podstawowych pojęć, które istnieją w każdym języku świata. Próbowali tworzyć definicje opierające się wyłącznie na nich. Nie było to łatwym zadaniem, ale efekty były naprawdę zaskakujące![B.Ż.]

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z dialektologami z Wydziału Polonistyki UJ

Listopad 3, 2016


5 lipca 2016 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej GCKCziS w Szczurowej odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z dialektologami z Wydziału Polonistyki UJ. Wspólna kawa i ciastko była pretekstem do rozmowy o działalności KGW i ich planach na przyszłość. Panie z kół zdradziły również sekrety lokalnej kuchni. Spotkanie rozpoczęło letni obóz dialektologiczny, który potrwa do 8 lipca br.

W spotkaniu udział wzięli:

dr Artur Czesak

mgr Kamila Łabędzka

mgr Rafał Mazur

mgr Barbara Żebrowska

lic. Elżbieta Foltyniak[B.Ż.]

Kategorie

  • Brak kategorii