„I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa” – wykład dra hab. Romana Dąbrowskiego

Listopad 3, 2016


13 maja 2016 roku w Szczurowej gościł dr hab. Roman Dąbrowski specjalizujący się w badaniach nad literaturą polskiego oświecenia. Uczniowie gimnazjum wysłuchali wykładu pt.
O mądrości i dowcipie bajek Ignacego Krasickiego.

[B.Ż.]

Komunikacyjny bieg z przeszkodami – warsztaty w Gimnazjum w Szczurowej

Listopad 3, 2016


20 maja 2016 r. uczniowie Gimnazjum w Szczurowej dowiedzieli się czym są bariery komunikacyjne, jakie są ich rodzaje i co najważniejsze, jak ich unikać. A wszystko to za sprawą warsztatów pt. Komunikacyjny bieg z przeszkodami – o problemach w porozumiewaniu się przygotowanych i poprowadzonych przez Elżbietę Foltyniak. Uczestnicy zajęć odgrywali scenki dramatyczne złożone z dialogów zawierających bariery komunikacyjne, następnie zastanawiali się jak można się przed nimi uchronić. Poznali jeden ze sposobów zapobiegania barierom komunikacyjnym – używanie komunikatów typu „ja” zamiast komunikatów typu „ty”. Z pewnością warsztaty przełożą się na jakość rozmów na lekcjach i nie tylko.[B.Ż.]

Warsztaty z frazeologii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczurowej

Listopad 3, 2016


3 czerwca 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczurowej brali udział w warsztatach pt. Władcy słów, czyli gramatyka co z głowy nie umyka, przygotowanych przez doktorantkę Wydziału Polonistyki UJ – mgr Aleksandrę Skórzak. Podczas lekcji wykorzystana została tablica interaktywna i gra o związkach frazeologicznych. Tego dnia również gimnazjaliści uczestniczyli w prowadzonych przez Panią Skórzak zajęciach o frazeologii pt. Języczek u wagi czy uwagi? Czyli kilka słów o błędach we frazeologii, rozwiązywali rebus – historyjkę, który miał ich nauczyć poprawnego używania związków frazeologicznych. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów z pewnością utrwali zaplanowany na 10 czerwca br. wykład dra hab. Macieja Raka.

[B.Ż.]

Kategorie

  • Brak kategorii